Tjenester

PSO er en sikkerhets- og serviceorganisasjon som spesielt ønsker å være en samfunnsaktør som er tilstede og inkluderende i lokalsamfunnet med bredt spekter av aktiviteter og tjenester innenfor en rekke områder. PSO samarbeider med andre organisasjoner, foreninger, frivillige lag, bedrifter og virksomheter og utvikler ulike prosjekter og aktiviteter innenfor flere områder. PSOs personell og mannskaper har allsidig bakgrunn og erfaring fra blant annet Forsvaret, Politiet, Vakt- og Sikkerhetsbransjen m.fl.

Når som helst og hvor som helst kan alvorlig hendelser og/eller uønskede hendelser oppstå. For å begrense situasjonen/skadeomfanget og forebygge sjansen for følgeskader og/eller videreutvikling er det viktig med rask og korrekt innsats/bistand. Våre mannskaper og frivillige er trent i å håndtere ulike situasjoner, der det å få oversikt og kontroll er sentralt. Alle våre frivillige mannskaper og personell er opptatt av sikkerhet og service og har en genuin interesse for å hjelpe mennesker i ulike sammenhenger og situasjoner. Videre har våre mannskaper god opplæring og erfaring i konflikthåndtering, førstehjelp, skadebegrensning, sikringstiltak og forebyggende arbeid/innsats m.m. På alle oppdrag tilpasser vi hva vi trenger av utstyr og materiell, men vi har alltid med oss et minimum for å kunne gjøre en innsats. PSO har profesjonelle medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere med forskjellig spesialkompetanse/erfaring, slik at vår sikkerhetsfaglige kompetanse er din trygghet.

Organisasjonen er delt inn i tre avdelinger.
Administrativ avdeling, operativ avdeling og juridisk avdeling. Felles for alle er at avdelingene samarbeider som ett!

PSO tilbyr og formidler tjenester og bistand til private, bedrifter, selskaper, institusjoner, organisasjoner, foreninger m.fl.

PSO kan være behjelpelig med følgende tjenester/innsats/aktiviteter:

 • Sikkerhetstjenester- analyse og spesialtjenester
 • Utredning, granskning, ettersøking, undersøkelser
 • Observasjon, sporing, ettersyn, organisering
 • Sikkerhetsrådgivning- og assistansetjenester
 • Innhenting av informasjon og opplysninger
 • Forebygging av konflikter og vold, samt kriminalitetsforebyggende arbeid/innsats
 • Gatemekling, nattevandring, forebyggende innsats mot ungdoms- og hverdagskriminalitet
 • Innsats mot korrupsjon, bedrageri, heleri, hvitvasking, svindel, og ulovlige handlinger
 • Innsats mot arbeidslivkriminalitet, svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, svart økonomi m.m.
 • Bistand/innsats som bakkemannskap i.f.m leteaksjoner, manngard, søk og redningsaksjoner
 • Hjelpearbeid og annen humanitær innsats/bistand
 • Utlevering av klær til barn og voksene i alle aldre
 • Behjelpelig med utdeling av mat til barn og voksene
 • Omsorg og inkludering, sosialkontakt, samtalepartner
 • Besøksvenn med eller uten hund, medstøtte og hjelpende hånd
 • Risikovurdering, beredskapsplanlegging, trussel og risikoanalyser
 • Sikkerhetspersonell/mannskap/verter til festivaler, arrangementer, private selskaper m.m.
 • Fysiske tester og øvelser av sikkerhetsberedskap, planverk, overvåkning, innbruddssikring m.m
 • Markørtjeneste ved øvelser. Observatør, funksjons- og ferdighetsøvelser. Case- og spilløvelser
 • Profesjonell karriere rådgivning og yrkesveiledning med hovedvekt innen sikkerhetsbransjen
 • Forebygging, skadebegrensning, sikringstiltak
 • Sikkerhetsberedskap, førstehjelp og brannvern
 • Assistanse- og bistands tjenester
 • Juridiske tjenester og bistand (les mer her under fanen «juridisk avdeling»)
 • Bistand innen strafferettsaker, sivilrettsaker, økonomiske saker, forliksråd m.m.
 • Bistand i forbindelse med utredning av politianmeldelse og straffbare forhold
 • Rådgivning- og formidlingstjenester
 • Bakgrunnssjekk av private og foretak

Alle tjenestegjørende i PSO bes ved observasjon/vitne og/eller mistanke om ulovlige handlinger som strider mot norsk lov, rapportere videre til offentlige myndigheter og instanser.

PSO har ressurser og tilgang på diverse utstyr og materiell. Alt fra spesialtilpassede kjøretøy, førstehjelpsutstyr, varslingsutstyr, nødutstyr, sikkerhetsutstyr, kommunikasjonsutstyr, beredskapsutstyr med mer. Flere kjøretøy og maskiner er spesialtilpasset for ulik bruk og funksjoner. PSO har tilgang på eget mekanisk verksted. PSO har også tilgang på RIB, (Rigid-inflatable boat), en båt med avansert spesialutstyr for å nevne noe.

Kontaktperson for operativ avdeling:
Operativ leder: Tommy Folkestad
Epost: tommy@psonorge.no

Operativ leder/fagleder: Ronny Iversen
Epost: ronny@psonorge.no

Kontaktperson for administrativ/juridisk avdeling:
Administrativ leder/jurist: Ida N. Østgård
Epost: ida@psonorge.no

Organisasjonskonsulent/rådgiver: Cathrine Eriksen
Epost: cathrine@psonorge.no

For nærmere informasjon, assistanse/bistand eller rådgivning er det bare å ta kontakt med oss.

Har du ideer eller innspill til prosjekter som kan være relevante for PSO så ta gjerne kontakt for en prat.