Tjenester

PSO er en sikkerhets- og serviceorganisasjon som spesielt ønsker å være en samfunnsaktør som er tilstede og inkluderende i lokalsamfunnet med bredt spekter av aktiviteter og tjenester innenfor en rekke områder. PSO samarbeider med andre organisasjoner, foreninger, frivillige lag, bedrifter og virksomheter og utvikler ulike prosjekter og aktiviteter innenfor flere områder.

PSOs frivillige medlemmer og samarbeidspartnere har allsidig bakgrunn og erfaring fra blant annet Forsvaret, Politiet, Vakt- og Sikkerhetsbransjen m.fl.
PSO har kvalifisert personell og mannskaper på fast, frivillig, sporadisk og midlertidig basis. Alt personell og mannskaper i PSO er frivillige medlemmer i organisasjonen. Felles for alle er et samfunnsengasjement, at man er glad i å jobbe med mennesker og liker å hjelpe andre som er i en situasjon hvor de trenger hjelp og støtte. PSO har et brennende ønske om å gi tilbake til samfunnet. Våre frivillige medlemmer stiller opp på frivillig basis og setter av tid i fritiden for å kunne hjelpe andre som trenger det, og trives med det. Det å være medlem/frivillig i PSO er ofte en livsstil.

Når som helst og hvor som helst kan alvorlig hendelser og/eller uønskede hendelser oppstå. For å begrense situasjonen/skadeomfanget og forebygge sjansen for følgeskader og/eller videreutvikling er det viktig med rask og korrekt innsats/bistand. Våre frivillige er trent i å håndtere ulike situasjoner, der det å få oversikt og kontroll er sentralt. Alle våre frivillige mannskaper og personell er opptatt av sikkerhet og service og har en genuin interesse for å hjelpe mennesker i ulike sammenhenger og situasjoner. Videre har våre mannskaper god opplæring og erfaring i konflikthåndtering, førstehjelp, skadebegrensning, sikringstiltak og forebyggende arbeid/innsats. Som frivillig kan man tjenestegjøre i administrativ avdeling, juridisk avdeling eller operativ avdeling. Se mer under fanen «Tjenester» om hvilke aktiviteter og tjenester PSO utfører. Som frivillig har du en hobby hvor man er tilstede og inkluderende i lokalsamfunnet som igjen er med på og styrke sikkerheten å tryggheten til folk rundt deg.

Våre mannskaper holder jevnlig trening/øvelser for å vedlikeholde kunnskap i tillegg til at mannskapet ofte tilegner seg ny kunnskap på interne og eksterne kurs/samlinger. I vår organisasjon finnes det mange fagpersoner fra ulike bransjer. Uansett utdanning, tidligere kompetanse og kursing må alle gjennom vår interne opplæring. På alle oppdrag tilpasser vi hva vi trenger av utstyr og materiell, men vi har alltid med oss et minimum for å kunne gjøre en innsats.
PSO samarbeider med flere etablerte bedrifter både som leverandør, og som oppdragsgiver på tjenester og kurs innen sikkerhet og beredskap.
PSO har profesjonelle medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere med forskjellig spesialkompetanse/erfaring, slik at vår sikkerhetsfaglige kompetanse er din trygghet.

Organisasjonen er delt inn i tre avdelinger.
Administrativ avdeling, operativ avdeling og juridisk avdeling. Felles for alle er at avdelingene samarbeider som ett!

PSO tilbyr og formidler tjenester og bistand til private, bedrifter, selskaper, institusjoner, organisasjoner, foreninger m.fl.

PSO kan være behjelpelig med følgende tjenester/innsats/aktiviteter:

 • Sikkerhetstjenester- analyse og spesialtjenester
 • Utredning, granskning, ettersøking, undersøkelser
 • Observasjon, sporing, ettersyn, organisering
 • Sikkerhetsrådgivning- og assistansetjenester
 • Innhenting av informasjon og opplysninger
 • Forebygging av konflikter og vold, samt kriminalitetsforebyggende arbeid/innsats
 • Gatemekling, nattevandring, forebyggende innsats mot ungdoms- og hverdagskriminalitet
 • Innsats mot korrupsjon, bedrageri, heleri, hvitvasking, svindel, og ulovlige handlinger
 • Innsats mot arbeidslivkriminalitet, svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, svart økonomi m.m.
 • Bistand/innsats som bakkemannskap i.f.m leteaksjoner, manngard, søk og redningsaksjoner
 • Hjelpearbeid og annen humanitær innsats/bistand
 • Utlevering av klær til barn og voksene i alle aldre
 • Behjelpelig med utdeling av mat til barn og voksene
 • Omsorg og inkludering, sosialkontakt, samtalepartner
 • Besøksvenn med eller uten hund, medstøtte og hjelpende hånd
 • Risikovurdering, beredskapsplanlegging, trussel og risikoanalyser
 • Sikkerhetpersonell/mannskap/verter til festivaler, arrangementer, private selskaper m.m.
 • Fysiske tester og øvelser av sikkerhetsberedskap, planverk, overvåkning, innbruddssikring m.m
 • Profesjonell karriere rådgivning og yrkesveiledning med hovedvekt innen sikkerhetsbransjen
 • Forebygging, skadebegrensning, sikringstiltak
 • Sikkerhetsberedskap, førstehjelp og brannvern
 • Assistanse- og bistands tjenester
 • Juridiske tjenester og bistand (les mer her under fanen «juridisk avdeling»)
 • Bistand innen strafferettsaker, sivilrettsaker, økonomiske saker, forliksråd m.m.
 • Bistand i forbindelse med utredning av politianmeldelse og straffbare forhold
 • Rådgivning- og formidlingstjenester
 • Bakgrunnsjekk av private og foretak

Alle tjenestegjørende i PSO bes ved observasjon/vitne og/eller mistanke om ulovlige handlinger som strider mot norsk lov, rapportere videre til offentlige myndigheter og instanser.

Kontaktperson for operativ avdeling:
Operativ leder: Tommy Folkestad
Epost: tommy@psonorge.no

Operativ leder/fagleder: Ronny Iversen
Epost: ronny@psonorge.no

Kontaktperson for administrativ/juridisk avdeling:
Administrativ leder/jurist: Ida N. Østgård
Epost: ida@psonorge.no

Organisasjonskonsulent/rådgiver: Cathrine Eriksen
Epost: cathrine@psonorge.no

For nærmere informasjon, assistanse/bistand eller rådgivning er det bare å ta kontakt med oss.

Har du ideer eller innspill til prosjekter som kan være relevante for PSO så ta gjerne kontakt for en prat.