Tjenester

PSO er en sikkerhets- og serviceorganisasjon som spesielt ønsker å være en samfunnsaktør som er tilstede og inkluderende i lokalsamfunnet med bredt spekter av aktiviteter og tjenester innenfor en rekke områder. PSO har engasjement innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. PSO samarbeider med andre organisasjoner, foreninger, frivillige lag, bedrifter og virksomheter og utvikler ulike prosjekter og aktiviteter innenfor flere områder. PSOs personell og mannskaper har allsidig bakgrunn og erfaring fra blant annet Forsvaret, Politiet, Vakt- og Sikkerhetsbransjen m.fl.

Når som helst og hvor som helst kan alvorlig hendelser og/eller uønskede hendelser oppstå. For å begrense situasjonen/skadeomfanget og forebygge sjansen for følgeskader og/eller videreutvikling er det viktig med rask og korrekt innsats/bistand. Våre mannskaper og frivillige er trent i å håndtere ulike situasjoner, der det å få oversikt og kontroll er sentralt. Alle våre frivillige mannskaper og personell er opptatt av sikkerhet og service og har en genuin interesse for å hjelpe mennesker i ulike sammenhenger og situasjoner. Videre har våre mannskaper god opplæring og erfaring i konflikthåndtering, førstehjelp, skadebegrensning, sikringstiltak og forebyggende arbeid/innsats m.m. På alle oppdrag tilpasser vi hva vi trenger av utstyr og materiell, men vi har alltid med oss et minimum for å kunne gjøre en innsats. PSO har profesjonelle medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere med forskjellig spesialkompetanse/erfaring, slik at vår sikkerhetsfaglige kompetanse er din trygghet.

– Vi har erfaringen og kunnskapen du trenger –

Organisasjonen er delt inn i tre avdelinger.
Administrativ avdeling, operativ avdeling og juridisk avdeling. Felles for alle er at avdelingene samarbeider som ett!

PSO tilbyr og formidler tjenester og bistand til enkeltpersoner, private, bedrifter, selskaper, institusjoner, organisasjoner, foreninger m.fl.

PSO_Picture15000

PSO kan være behjelpelig med følgende tjenester/innsats/aktiviteter:

 • Sikkerhetstjenester- analyse og spesialtjenester
 • Utredning, granskning, ettersøking, undersøkelser
 • Observasjon, sporing, ettersyn, organisering
 • Sikkerhetsrådgivning- og assistansetjenester
 • Innhenting av informasjon og opplysninger
 • Innsats mot korrupsjon, bedrageri, heleri, hvitvasking, svindel, og ulovlige handlinger
 • Innsats mot arbeidslivkriminalitet, svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, svart økonomi m.m.

PSO_Picture11000

 • Bistand/innsats som bakkemannskap i.f.m leteaksjoner, manngard, søk og redningsaksjoner
 • Vi kan bistå nødetater, bedrifter og enkeltpersoner med ulike søk og redningsoppdrag.
  Vårt personell- og mannskaper har bakgrunn fra profesjonelle søk og redningsetater, samt frivillige organisasjoner, forsvaret og andre statlige virksomheter.
 • Hjelpearbeid og annen humanitær innsats/bistand
 • Førstehjelpspersonell til ulike event og arrangementer som f.eks. konserter, sports og idrettsarrangementer, biltreff m.fl.
 • Sikkerhetspersonell/mannskap/verter til festivaler, arrangementer, private selskaper m.m.
 • PSO kan bidra til å øke kunnskapen om førstehjelp
 • Sikkerhetsberedskap, førstehjelp og brannvern
 • Forebygging, skadebegrensning, sikringstiltak
 • Risikovurdering, beredskapsplanlegging, trussel og risikoanalyser, brannvern m.m.

PSO_Picture14000

 • Forebygging av konflikter og vold, samt kriminalitetsforebyggende arbeid/innsats
 • Gatemekling, nattevandring, forebyggende innsats mot ungdoms- og hverdagskriminalitet
 • Fysiske tester og øvelser av sikkerhetsberedskap, planverk, overvåkning, innbruddssikring m.m
 • Markørtjeneste ved øvelser. Observatør, funksjons- og ferdighetsøvelser. Case- og spilløvelser
 • Profesjonell karriere rådgivning og yrkesveiledning med hovedvekt innen sikkerhetsbransjen
 • Assistanse- og bistands tjenester

PSO_Juridisk Avdeling12000

 • Juridiske tjenester og bistand (les mer under fanen («juridisk avdeling»)
 • Bistand innen strafferettsaker, sivilrettsaker, økonomiske saker, forliksråd m.m.
 • Bistand i forbindelse med utredning av politianmeldelse og straffbare forhold
 • Rådgivning- og formidlingstjenester
 • Bakgrunnssjekk av private og foretak

pso_hjp_2021

 • Prosjekt: PSO – Hjelpende Hånd (les mer her under fanen («Hjelpende hånd»)
 • Utlevering av klær til barn og voksene i alle aldre
 • Behjelpelig med utdeling av mat til barn og voksene
 • Omsorg og inkludering, sosialkontakt, samtalepartner
 • Besøksvenn med eller uten hund, medstøtte og hjelpende hånd

PSO_Picture16000

PSO assistanse- og servicetjenester: PSO kan tilby assistanse- og servicetjenester til alle, uansett om om du er medlem eller ikke. PSO medlemmer har inntil 4 timer fri assistanse inkludert i sitt personlig medlemskap. Vi håndterer både små og store oppdrag, og vi kan hjelpe til med det meste. Vi tilbyr assistanse på din hjemmeadresse eller der du er. («Der du er» gjelder innenfor PSO sitt primærområder).

 • Observasjon/ettersyn/kontroll: Er du på ferie og ønsker at noen etterser boligen din?. Vi kan hjelpe deg med ettersyn og kontroll av bolig, eiendom, bygninger, bil, båt, hytte m.m. Vi kan inspisere og sjekke at alt er som det skal være, med rapportering til kunde via sms/epost/telefon.
 • Skadebegrensning: Vi er behjelpelig med sikring og assistanse til bolig, eiendom ved akutt skade eller hærverk.
 • Forebyggende tiltak/kontroll: Vi er behjelpelig med forebyggende tiltak/kontroll mot innbrudd, kontroll og ettersyn av eiendom, bolig, leilighet, hytte, bil, båt, MC m.m. Varsling til politi/brannvesenet v/uhell og skader, samt representere eier v/anmeldelse.
 • Sikkerhetskontroll: Vi er behjelpelig med sikkerhetskontroll og sjekk av brannalarmer/røykvarslere, brannslukkere og private alarmanlegg. Vi er også behjelpelig med utskiftning av batteri til røykvarslere, samt utskiftning av eventuelle brannslukkere med mer.
 • Nøkkeltjeneste: Oppbevaring/lagring/utlevering av nøkler til hus, hytte, bil, båt, MC m.m.
 • Starthjelp: Har du problemer med å få start på bilen, atv, mc/moped? Er batteriet flatt eller dødt. Ta kontakt med oss for starthjelp.
 • Bilbatteri/startbatteri: Bytte og montering. Batteri til bil, ATV, MC/moped m.fl. Vi kan hjelpe deg.
 • Motorhjelp/motortrøbbel/motorstopp: Har du problemer med motor eller den er stanset?. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg og finne årsaken.
 • Punktert dekk: Har du punktert dekk?. Ta kontakt, så hjelper vi deg.
 • Beredskapsbil: Vi har tilgang på beredskapsbil med diverse materiell og utstyr. Nød-startere, førstehjelpsutstyr, ladere, test- og måleinstrumenter, varslingsutstyr, nødutstyr, sikkerhetsutstyr, kommunikasjonsutstyr, beredskapsutstyr med mer.

PSO medlemmer har inntil 4 timer fri assistanse i løpet av ett år/12 mnd. Om kunden ikke har medlemskap i PSO, må man betale for eventuelt utført assistanse- servicetjeneste som er utført. Priser varierer avhengig av utført assistanse og omfang, og om det er benyttet noen form for ekstra materiell/brukt utstyr.

*PSO kan tilby assistanse og servicetjenester primært i fylkene Vestfold, Buskerud, Akershus (Oslo området). Vi har vakttelefon for alle medlemmer.
Skulle det skje noe akutt eller uventet, kan vi rykke ut med nødvendig mannskap og utstyr.

Alle tjenestegjørende i PSO skal ved observasjon/vitne og/eller mistanke om ulovlige handlinger som strider mot norsk lov, rapportere videre til offentlige myndigheter og instanser.

PSO har ressurser og tilgang på diverse utstyr og materiell. Alt fra spesialtilpassede kjøretøy, førstehjelpsutstyr, varslingsutstyr, nødutstyr, sikkerhetsutstyr, kommunikasjonsutstyr, beredskapsutstyr med mer. Flere kjøretøy og maskiner er spesialtilpasset for ulik bruk og funksjoner. PSO har tilgang på eget mekanisk verksted. PSO har også tilgang på RIB, (Rigid-inflatable boat), en båt med avansert spesialutstyr for å nevne noe.