Støtt oss

Støtt vårt arbeid
PSO drives av samfunnsengasjerte og dedikerte medlemmer og frivillige med stor dugnadsånd, men vi trenger også gode støttespillere.

Ønsker du å støtte/bidra til driften og arbeidet til organisasjonen, blir vi glade og setter pris på det. Din støtte bidrar til at vi kan holde drift i organisasjonen, faglig utvikling og utdannelse av for eksempel operative ledere, beredskapsansvarlige, mannskaper, men også til andre roller som er nødvendige for at PSO skal fungere på ett profesjonelt nivå. Videre vil bidrag/støtte gå til å investere i nødvendig utstyr og materiell, samt til mennesker i vanskeligstilte situasjoner som trenger mat, klær, møbler og annen støtte med mer. PSO kan også gi bidrag/støtte til andre frivillige organisasjoner, foreninger og institusjoner med gode formål.

Ditt bidrag sørger også for å øke sikkerheten og tryggheten til folk rundt deg i samfunnet.

-DEN STØRSTE GLEDEN ER Å GLEDE ANDRE-

For å gi din støtte, benytt alternativene under
Kontonummer: 1503.65.70617
Faktura: ta kontakt på post@psonorge.no

Vi er takknemlige for både små og store bidrag/donasjoner.