Personlig medlem

Personlig medlemskap:
Koster kr 990.- årlig og gjelder for enkeltpersoner med yrke- eller faginteresse for sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap.

 • Medlemsfordeler:
 • Tilknyttet en interesse- og medlemsorganisasjon
 • En organisasjon i ryggen, du står aldri alene
 • Fast kontaktperson/rådgiver som kan kontaktes direkte
 • ID-kort
 • Yrkesfaglig fellesskap
 • Mulighet for å drive med frivillig arbeid/innsats
 • Faglig veiledning og rådgivning
 • Faglig og sosialt nettverk
 • Advokathjelp – rabatterte jurist og advokattjenester
 • PSO assistanse- og servicetjenester (Les mer under fanen tjenester)
 • Utdeling av gratis førstehjelpsfolder (Nordens mest solgte førstehjelpsfolder)
 • Tilbud om oppdaterte og tidsriktige kurs, konferanser, seminar og foredrag
 • Kontakt nettverk av flere bedrifter og virksomheter innen sikkerhetsbransjen
 • Rabatterte priser og spesial tilbud på produkter og tjenester hos samarbeidspartnere
 • Informasjon om gjeldene lov- og regelverk knyttet til sikkerhetsbransjen
 • Profesjonell karriere rådgivning og yrkesveiledning med hovedvekt innen sikkerhetsbransjen
 • Vi bryr oss om deg og tilbyr hjelp og assistanse når du trenger det, om det er privat eller på jobben

Søknad om personlig-medlemskap:

Under henvisning til de ovenfor gitte opplysninger, søker jeg om å bli tatt opp som medlem av PSO. Jeg bekrefter at gitte opplysninger i denne søknaden er korrekt, og samtykker til at PSO kan innhente og kontrollere oppgitte opplysninger. Jeg vedtar å følge organisasjonens vedtekter og etterleve de etiske retningslinjer samt å godta de vedtak som blir truffet av organisasjonens ledelse. Herunder gis fullmakt å innhente og oppbevare nødvendige opplysninger.