OSS (FAQ)

Ofte stilte spørsmål er basert på noen av de henvendelsene vi får.

Hvem kan melde seg inn i PSO?
SVAR: Enkeltpersoner med yrke- eller faginteresse for sikkerhet og beredskap, samt virksomheter/bedrifter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og/eller produkt. Virksomheter som har spesiell fokus på sikkerhet og/eller beredskapsarbeid kan også søke om bedrifts-medlemskap. Alle personer over 20år kan søke om medlemskap i PSO. Både menn og kvinner.

Hvem er typiske medlemmer i PSO?
SVAR: Enkeltpersoner med yrke- eller faginteresse for sikkerhet og beredskap. Sikkerhetsrådgivere, sikkerhetssjefer, operative ledere, beredskapsansvarlige, sikkerhetsvakter, vektere, ordensvakter, ansatte og ledere i offentlig og privat sikkerhetsarbeid herunder bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner som er opptatt av sikkerhet, samfunnsikkerhet og beredskap er typiske medlemmer i PSO.

Hvorfor bli medlem i PSO, hva er hovedforskjellen på PSO, NAF, PARAT og andre tilsvarende organisasjoner?
SVAR: Grovt forklart er både NAF (Norsk Arbeidsmandsforbund) og PARAT arbeidstakerorganisasjoner og fagforeninger. PSO er per idag ikke en organisasjon som f.eks arbeider spesifikt for lønn og lønnsvilkår slik NAF og PARAT gjør for sine medlemmer. PSO er en interesse- og medlemsorganisasjon med fokus på enkeltpersoner med yrke- eller faginteresse for sikkerhet, og for virksomheter/bedrifter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og/eller produkt. Videre er PSO en sikkerhets- og serviceorganisasjon hvor frivillig innsats/arbeid står sentralt. PSO har frivillige mannskaper som er opptatt av sikkerhet og service og har en genuin interesse for å hjelpe mennesker i ulike sammenhenger og situasjoner. Alt personell og mannskaper i PSO er frivillige medlemmer i organisasjonen. Felles for alle er et samfunnsengasjement, at man er glad i å jobbe med mennesker og liker å hjelpe andre som er i en situasjon hvor de trenger hjelp og støtte. PSO har et brennende ønske om å gi tilbake til samfunnet. Våre frivillige medlemmer stiller opp på frivillig basis og setter av tid i fritiden for å kunne hjelpe andre som trenger det, og trives med det. Det å være medlem/frivillig i PSO er ofte en livsstil.

PSO fokuserer på det faglige og sosiale nettverket og fellesskapet, samt arbeider for å bevare kameratskapet og fremme sikkerhets- og serviceyrket. PSO formidler og tilbyr relevant kompetanse gjennom bl.a. kurs, spesialkurs, foredrag, konferanser, seminarer, aktiviteter, artikler, rådgivning m.m.
PSO ønsker å tilby et attraktivt nettverk og fellesskap, som også arbeider for gunstige medlemsfordeler for alle medlemmer tilknyttet PSO. PSO ønsker også å være en aktuell- og foretrukket interesse- og medlemsorganisasjon som skal være synlig og tydelig, og bidra til utvikling av gode løsninger og samle, koordinere og fremme synspunkter og forslag, samt bidra med og styrke arbeidet for et tryggere samfunn innenfor aktuelle fagområder gjennom faglige innspill, dialog, samarbeid, bevisstgjøring, kommunikasjon og forebyggende tiltak m.m.
PSO tilbyr også profesjonell karriere rådgivning og yrkesveiledning med hovedvekt innen sikkerhetsbransjen, og tilbyr rådgivning innen gjeldene lov- og regelverk knyttet til sikkerhetsbransjen. Alle medlemmer i PSO kan også søke om stipend for videreutdanning og kompetanseheving innenfor sikkerhetsfaget. PSO arbeider for at private og bedrifts-medlemmer skal oppleve økt nytte ved å være medlem i PSO.

PSO ønsker også å bidra til og sikre rekruttering til bransjen, og samarbeider med flere aktører/partnere.

Jeg ønsker å bli medlem i PSO, trenger jeg å være medlem i f.eks NAF eller PARAT også?
SVAR: Både NAF (Norsk Arbeidsmandsforbund) og PARAT er arbeidstakerorganisasjoner og fagforeninger som utfører veldig viktig arbeid. PSO er per idag ikke en organisasjon som f.eks arbeider spesifikt for lønn og lønnsvilkår slik NAF og PARAT gjør for sine medlemmer. Vi anbefaler alle til og være fagorganisert og medlem i en arbeidstakerorganisasjon og/eller fagforening.  Arbeidet som utføres av arbeidstakerorganisasjoner og fagforeninger er meget viktig, og flere er godt anerkjent i bransjen for sitt arbeid. Det er ofte vanlig å være medlem i flere organisasjoner og foreninger, da flere tilbyr mye av det samme og jobber for samme sak, men mye er også ulikt.

Flere organisasjoner og foreninger jobber mange ganger med mye av det samme formålet og saker, men mye er også ulikt og annerledes, alt ettersom interesse og fagfelt. PSO er åpen og samarbeider gjerne innen alle relevante fagområder med offentlige myndigheter, etater, institusjoner, private og offentlige virksomheter å andre organisasjoner og foreninger. PSO har blant annet rådgivere og medlemmer som har lang fartstid og allsidig erfaring/kompetanse spesielt fra vakt- og sikkerhetsbransjen, som kjenner markedet og bransjen godt. Dette er til stor hjelp for mange.

Jeg er medlem i PSO, men ønsker å bli styremedlem, hvordan blir jeg det?
SVAR: For og bli tatt opp som styremedlem i PSO må personer dokumentere relevant utdanning eller kompetanse, arbeidserfaring og tilfredsstille eventuelle offentlige krav og være godkjent av styret i PSO. Styret foretar en helhetsvurdering av aktuelle kandidater som søker medlemskap og det er til enhver tid kun styret som kan godkjenne og innvilge medlemskap. PSO ønsker personer med relevant erfaring/kompetanse og gjerne med fordypning og erfaring innenfor flere relevante fagområder. Personer med erfaring/kompetanse fra forsvaret, politiet, sikkerhetsbransjen, rednings- organisasjoner, brann og redningstjenesten m.fl er en fordel.
Annen relevant utdanning og erfaring er også av interesse. Ledererfaring vil bli vektlagt. Ved søknad om medlemskap vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner, yrkeserfaring, god muntlig og skriftlig og framstillingsevne samt mulighet til å prioritere arbeid/tjeneste for organisasjonen ved behov.

Hvem besvarer henvendelsene mine når jeg kontakter dere?
SVAR: Er det enkle spørsmål besvares de normalt av kundeservice eller en styrerepresentant. Er det vanskeligere spørsmål eller saker som krever mer oppfølging blir saken sendt videre til en rådgiver som igjen tar kontakt.

Jeg er medlem og ønsker å bli frivillig, hvor mye av tiden min må jeg sette av?
SVAR: Dette er helt opp til deg selv. Likevel stiller vi krav til deltakelse på oppdrag, aktiviteter, medlems-kvelder, samlinger og andre sammenkomster. Så vil det variere når det passer for den enkelte. For å være frivillig hos oss må man regelmessig delta for å vedlikeholde erfaring og kunnskap, det gjelder treninger/øvelser og oppdrags-deltakelse.

Koster det noe å delta som frivillig? 
SVAR: Nei. Som frivillig hos oss betaler man kun den fastsatte medlemskontingent for gjeldende år.

Medlemsavgift informasjon:
SVAR: Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og gjelder for ett år om gangen. Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år. Faktura sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen forfall fortsetter medlemskapet videre med tilhørende fordeler. Det er viktig å merke seg at før kontingenten er betalt kan man ikke gjøre krav på tjenester eller fordeler levert av PSO eller PSOs samarbeidspartnere. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Hva koster PSO assistanse for meg som er medlem, og for en som ikke er medlem.
SVAR: PSO medlemmer har inntil 4 timer fri assistanse i løpet av ett år/12 mnd under sitt personlige medlemskap. Assistanse utover 4 timer kan medføre en ekstra kostnad, dette vil i så måte bli avtalt og opplyst på forhånd etter avtale med medlem/kunde. Om personen ikke har medlemskap og ønsker PSO assistanse, må man betale for eventuelt utført assistanse- servicetjeneste. Priser varierer avhengig av utført assistanse og omfang, og om det er benyttet noen form for ekstra materiell/brukt utstyr. Vil presisere at ved eventuell behov for ekstra materiell/brukt utstyr/produkter i forbindelse med enn assistanse kan det også medføre en egenandel for medlemmer. Ved slike tilfeller vil dette bli informert om og avtalt på forhånd og/eller på stedet.

Oppbevaring og behandling av personopplysninger:
SVAR: PSO behandler og oppbevarer opplysninger om deg som medlem for å kunne administrere ditt medlemskap, informere og gi tilgang til medlemsfordeler, samt tilpasse utsendelse av tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for deg som medlem. PSO forholder seg til regelverket i norsk personvernlovgivning(personvernloven).
Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg som medlem, samt kreve eventuell(e) feil rettet.

Kontakt oss gjerne med skjemaet nedenfor hvis du ikke får svar på spørsmålene i oversikten.

Du kan også kontakte oss per e-post:

post@psonorge.no eller via telefon til sentralbord: (+47) 988 77 898.