Medlemskap info

PSO – Et unikt nettverk!
I PSO har man mulighet for faglig påfyll og kan utveksle erfaringer og problemstillinger i et uformelt miljø. PSOs medlemmer har gjennom deltakelse på medlemsmøter, konferanser, seminarer og arrangementer en unik anledning til å møte kollegaer og andre sikkerhetsinteresserte personer med samme interesser, utfordringer og erfaringer. Som PSO-medlem kan man dra nytte av kompetansen i PSO-fellesskapet og utveksle erfaringer og synspunkter i et hyggelig og engasjert miljø samt bygge et solid faglig nettverk. PSO er opptatt av å skape gode muligheter for våre medlemmer. Som medlem i PSO får du invitasjoner til lukkede arrangementer slik som spennende seminarer, møter, kurs, bedriftsbesøk, utflukter, eksklusive foredragsholdere og nettverkssamlinger.

PSO bryr seg om deg og din interesse!

Enkeltpersoner med yrke- eller faginteresse for sikkerhet, sikkerhetsrådgivere, sikkerhetssjefer, operative ledere, beredskapsansvarlige, sikkerhetsvakter, vektere, ordensvakter, ansatte og ledere i privat og offentlig sikkerhetsarbeid herunder bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner som er opptatt av sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap er typiske medlemmer i PSO.

PSO formidler profesjonelle fagkurs og kompetanseheving, samt bidrar til yrkesstolthet, og anerkjennelse av verdien i sikkerhetsyrket. På PSOs medlemsmøter og bransjeturer i inn- og utland kan du knytte verdifulle kontakter og samtidig oppleve et hyggelig sosialt fellesskap.
Gjennom medlemskapet i PSO treffer du andre kolleger i bransjen og kan diskutere faglige spørsmål.

Som medlem i PSO kan du også søke stipend for å ta etterutdanning og kompetanseheving innen sikkerhetsyrket.

Som medlem er du en del av PSO. Det å være en del av PSO er ofte en livsstil, og som medlem står du aldri alene. Du har også muligheten til å drive med frivillig arbeid/innsats, aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser. Om du har annen jobb/yrke til vanlig, eller er student, pensjonist/uføretrygdet eller arbeidssøker som ønsker å gjøre noe positivt og meningsfylt kan man søke om å bli frivillig i PSO.
Som frivillig inngår du ikke noen langsiktig avtale, du bidrar med den innsatsen du selv ønsker og klarer, og synes du det er givende fortsetter du med det.
Privat Sikkerhetsorganisasjon er også registrert i Frivillighetsregisteret. Medlemskontingenten kommer alle våre medlemmer tilgode, og du for tilgang til en rekke medlemsfordeler. PSO ivaretar dine bransjeinteresser med fagkompetanse, rådgivningstjenester og nettverk. Videre kan du benytte deg av en rekke økonomiske rabattordninger og medlemsfordeler som gjør at du fort tjener inn mye mer enn det medlemskontingenten koster. Benytt deg av medlemsfordelene og få mest mulig ut av medlemskapet. Det lønner seg!

Bli medlem nå
Velg medlemskapet som passer best for deg!

                  

Medlemskap i Privat Sikkerhetsorganisasjon er underlagt strenge regler og selektiv vurdering. Søknad om medlemskap avgjøres av et eget utvalg/komité i Privat Sikkerhetsorganisasjon – PSO. Alle medlemmer må identifisere seg med PSOs formål, vedtekter og etiske retningslinjer som medlemmer.