Logg inn

Viktig informasjon
Kun autorisert personell kan logge inn på nettsiden.
For tilgang vennligst kontakt PSO. Din IP adresse og lokasjon blir registrert.
____________________________________________________________
Important information
Only authorized personnel can log into the website.
For access please contact PSO. Your IP address and location is registered.

Når gyldig innlogging er utført er brukeren logget på et sikret nettverk. Alt bruk blir loggført.
—————————————————————————————————————————–
When valid login is completed the user is logged on to a secured network. All use is logged.