Lenker

PSO viser gjerne til andre nyttige nettsider som kan videreformidle til eller selv gi aktuell og relevant informasjon om sikkerhet, samfunnsikkerhet- og beredskap. PSO ønsker også og videreformidle aktuelle lov- og regelverk som er spesielt gjeldene for sikkerhetsselskaper- og vaktvirksomheter. PSO har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.


Lover & forskrifter:

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven)

Forskrift om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsforskriften)

Informasjon om Vekteryrket


Krav til kommunikasjonsutstyr og vaktsentral

Søknadsskjema om tillatelse til å drive vaktvirksomhet

Søknadsskjema om løyve til å utøve vaktverksmed

Vekter overenskomsten NHO-NAF 2018-2020

Justisdepartementes kommentarer til vaktvirksomhetsforskriften


Myndigheter, statlig, kommunalt m.fl:

Organisasjoner, foreninger, institusjoner: