Kontakt oss

Kontakt informasjon:
Telefon/sentralbord: (+47) 988 77 898
(Ikke SMS, da telefonen blir viderekoplet)
E-post: post@psonorge.no
Organisasjonsnummer: 915 796 184
Kontonummer: 1503.65.70617

Postboks 3000 Sentrum, 0105 Oslo I Storgata 26, 3181 Horten

Ved stor pågang på telefon anbefaler vi til og sende en epost.