Juridisk avdeling

PSO juridiske avdeling har høyt kvalifiserte personer innenfor sine respektive spesialområder og fagfelt – og tilbyr juridisk bistand og assistanse til medlemmer, privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner, foreninger, kommuner og offentlige instanser.

 • Vi kan peke ut spesielt fagområder innen:
 • Arbeidsrett
 • Mekling
 • Rådgivning
 • Granskning
 • Kontraktsrett
 • Forretningsjus
 • Forbrukerjus
 • Selskapsrett
 • Trygderett
 • Eiendomsrett
 • Familierett (arv, ekteskapskontrakt, særeie, deling ved skilsmisse og fraflytting av sameiere m.m.)
 • Immaterial rett (copyright, patent, varemerke, design m.m.)
 • Bistand/assistanse med fremskaffelse av bevis, finne vitner/sakkyndige, finne frem til faktum i konkret sak
 • Bistand/assistanse ved kontroll av bakgrunnsinformasjon om personer, bedrifter, ansatte m.fl
 • Bistand innen strafferettsaker, sivilrettsaker, økonomiske saker, forliksråd m.m.
 • Bistand med å innhente og fremskaffe opplysninger/dokumenter m.m.
 • Bistand med og oppspore forsvunne personer, gjenstander og verdier
 • Bistand i forbindelse med utredning av politianmeldelse og straffbare forhold
 • Bistand med å forberede/underbygge saker for oversendelse til offentlig påtalemyndighet
 • Bistand i forbindelse med skadeverk, hevn, svinn og tyveri mot personer eller foretak
 • Utredning/gransking av feil behandling fra helsevesenet ved død og alvorlig personskade
 • Utredning/gransking av plutselig død og selvdrap hvor det foreligger en uklar dødsårsak
 • Bistand med og avkrefte/avdekke svindel, korrupsjons- og bedragerisaker mot person eller foretak

Vi tar inn saker på alle rettsområder og kan bistå med råd og veiledning.

Vi bistår også med representasjon.

Kjekt og vite:
Selv om de fleste i velferdsstaten Norge har det bra, lever det dessverre alt for mange folk uten ett tak over hodet, nok mat eller nødvendig helsehjelp.
Alle mennesker har grunnleggende rettigheter, men det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. PSOs juridiske avdeling bistår også dem som ikke selv er i stand til å hevde sin rett. Vi kan tilby svært gode priser og vilkår, og eventuelt tilby gratis rettshjelp til folk som ikke selv har midler til det.
PSO er en organisasjon som bryr seg, og som ønsker å hjelpe mennesker i alle situasjoner hvor det trengs hjelp og/eller rådgivning/veiledning.
PSO har frivillige medlemmer med stort engasjement og fagkunnskap.

Vårt arbeid bidrar til at mange mennesker får sine grunnleggende rettigheter oppfylt til en lav kostnad. Vi tar inn saker på alle rettsområder og kan bistå med råd og veiledning. Vi bistår også med representasjon.
Hos PSO vil man få hjelp av ett godt kvalifisert team av frivillige jurister, advokater og juridiske rådgivere. Våre medarbeidere har fokus på personlig oppfølging og strekker seg langt for sine klienter.

Alle våre tjenester blir utført innen strenge juridiske og etiske rammer.

Vi behandler alle oppdrag og saker som strengt konfidensielt.

Vi yter juridisk bistand og assistanse til medlemmer, privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner, foreninger, kommuner og offentlige instanser med primærområde i Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold.

Ofte jobber vi som rådgivere for medlemmer og bedrifter for å løse spesifikke utfordringer. Rådgivning innenfor gitte grenser er dekket av medlemsavgiften.

Vi ser løsninger fremfor begrensninger og vektlegger god service, kvalitet og gode løsninger til det beste for alle våre klienter.

Vi tilbyr juridisk bistand innenfor en rekke fagområder.

Kontaktperson for juridisk avdeling:

Jurist - Ida Nedberg Østgård
Epost: ida@psonorge.no

Ta kontakt med oss i dag for vurdering av din sak!