Bli frivillig

Vil du engasjere deg, og gjøre en meningsfylt innsats/arbeid?

Når som helst og hvor som helst kan alvorlig hendelser og/eller uønskede hendelser oppstå. For å begrense situasjonen/skadeomfanget og forebygge sjansen for følgeskader og/eller videreutvikling er det viktig med rask og korrekt innsats/bistand. Våre frivillige er trent i å håndtere ulike situasjoner, der det å få oversikt og kontroll er sentralt. Alle våre frivillige mannskaper og personell er opptatt av sikkerhet og service og har en genuin interesse for å hjelpe mennesker i ulike sammenhenger og situasjoner. Videre har våre mannskaper god opplæring og erfaring i konflikthåndtering, førstehjelp, skadebegrensning, sikringstiltak og forebyggende arbeid/innsats. Som frivillig kan du tjenestegjøre i administrativ avdeling, juridisk avdeling eller i operativ avdeling. Se fanen «Tjenester» for nærmere informasjon om aktiviteter/tjenester PSO utfører. Som frivillig har du en hobby hvor man er tilstede og inkluderende i lokalsamfunnet som igjen er med på og styrke sikkerheten å tryggheten til folk rundt deg.

PSOs frivillige medlemmer og samarbeidspartnere har allsidig bakgrunn og erfaring fra blant annet Forsvaret, Politiet, Vakt- og Sikkerhetsbransjen m.fl. PSO har kvalifisert personell og mannskaper på fast, frivillig, sporadisk og midlertidig basis. Alt personell og mannskaper i PSO er frivillige medlemmer i organisasjonen. Felles for alle er et samfunnsengasjement, at man er glad i å jobbe med mennesker og liker å hjelpe andre som er i en situasjon hvor de trenger hjelp og støtte. PSO har et brennende ønske om å gi tilbake til samfunnet. Frivillig innsats er avgjørende for at samfunnet kan utvikle seg. PSO har mange aktiviteter/oppdrag der du kan gjøre en innsats. PSO tilbyr god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig. Våre frivillige medlemmer stiller opp på frivillig basis og setter av tid i fritiden for å kunne hjelpe andre som trenger det, og trives med det. Det å være medlem/frivillig i PSO er ofte en livsstil.

KRAV: For og søke om bli frivillig må man først være godkjent som personlig medlem i organisasjonen.

Som medlem i PSO har du muligheten til og drive med frivillig arbeid/innsats, aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser. Om du har annen jobb/yrke til vanlig, eller er student, pensjonist/uføretrygdet eller arbeidssøker som ønsker å gjøre noe positivt og meningsfylt kan man søke om å bli frivillig i PSO. Som frivillig inngår du ikke noen langsiktig avtale, du bidrar med den innsatsen du selv ønsker og klarer, og synes du det er givende fortsetter du med det. Som frivillig har du en hobby hvor man er tilstede og inkluderende i lokalsamfunnet som igjen er med på og styrke sikkerheten å tryggheten til folk rundt deg. PSO er også registrert i Frivillighetsregisteret.

PSO ønsker frivillige som har et samfunnsengasjement og en personlig egnethet for å jobbe med mennesker i alle aldre i ulike situasjoner og sammenhenger. PSO vektlegger frivillige med relevant erfaring/kompetanse og gjerne med fordypning og erfaring innenfor flere relevante fagområder. Frivillige med erfaring/kompetanse fra forsvaret, politiet, sikkerhetsbransjen, rednings- organisasjoner, brann og redningstjenesten, juridisk arbeid/sektor m.fl er en fordel. Annen relevant erfaring og kompetanse er også av interesse. Ledererfaring vil bli vektlagt.

Ved søknad om å bli frivillig vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner, yrkeserfaring, god muntlig og skriftlig og framstillingsevne samt mulighet til å prioritere arbeid/tjeneste for organisasjonen ved behov.

Det blir foretatt en helhetsvurdering av aktuelle medlemmer som søker om å bli frivillig og det er til enhver tid kun PSOs eget utvalg/komité som kan godkjenne og innvilge søknaden. Utvalget foretar en helhetsvurdering og legger spesielt vekt på personlig egnethet/skikkethet. Intervju kan også være aktuelt i forbindelse med søknad om å bli frivillig.

Er dette noe som interesserer deg? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsskjema – bli frivillig:

Under henvisning til de ovenfor gitte opplysninger, søker jeg om å bli tatt opp som frivillig i PSO. Jeg bekrefter at gitte opplysninger i denne søknaden er korrekt, og samtykker til at PSO kan innhente og kontrollere oppgitte opplysninger. Jeg vedtar å følge organisasjonens vedtekter og etterleve de etiske retningslinjer samt å godta de vedtak som blir truffet av organisasjonens ledelse. Herunder gis fullmakt å innhente og oppbevare nødvendige opplysninger.