Bedriftsmedlem

Bedrifts-medlemskap:
Koster kr 1790.- årlig og gjelder for virksomheter/bedrifter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og/eller produkt. Virksomheter som har spesiell fokus på sikkerhet og/eller beredskapsarbeid kan søke om bedrifts-medlemskap. Andre relevante virksomheter/bedrifter kan også søke om bedrifts-medlemskap.

 • Medlemsfordeler:
 • Bedrifts ID-kort
 • Medlemsmøter
 • Yrkesfaglig fellesskap
 • Støtteapparat i ryggen
 • Faglig og sosialt nettverk
 • Faglig veiledning og rådgivning
 • Økt synlighet i det norske markedet
 • Økt eksponering ut mot potensielle kunder
 • Mulighet for rekruttering av sikkerhetspersonell
 • Fast kontaktperson/rådgiver som kan kontaktes direkte
 • Råd og veiledning som angår lover, forskrifter og kontrakter m.m
 • Annonsering og promotering på PSOs hjemmeside og i nyhetsbrev
 • Råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål. Gratis for medlemmer
 • Tilbud om oppdaterte og tidsriktige kurs, konferanser, seminar og foredrag
 • Kontakt nettverk av flere bedrifter og virksomheter innen sikkerhetsbransjen

Ved å være bedrifts-medlem bidrar du til å sikre rekrutteringen til bransjen.

Bedrifts-medlemmer kan også arrangere medlemsmøter hvor de kan presentere seg selv og sine tjenester, løsninger og eller produkter.

Søknad om bedrift-medlemskap:

Under henvisning til de ovenfor gitte opplysninger, søker bedriften om å bli tatt opp som medlem av PSO. Vi bekrefter at gitte opplysninger i denne søknaden er korrekt, og samtykker til at PSO kan innhente og kontrollere oppgitte opplysninger. Vi vedtar å følge organisasjonens vedtekter og etterleve de etiske retningslinjer samt å godta de vedtak som blir truffet av organisasjonens ledelse.
Herunder gis fullmakt å innhente og oppbevare nødvendige opplysninger.