Beredskapsdagen 2023

Dato: 4. mai 2023 fra kl 09.00 – 15.00

Sted: Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold, Horten

Arrangør: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, KS, NHO og USN

Målgruppe: Alle i regionen som har et ansvar eller engasjement innenfor samfunnssikkerhet og beredskap

Tema i år er «Beredskap i en usikker tid.»

Påmeldingsfrist: Personer/representanter som ønsker og delta fra PSO må melde sin interesse til nærmeste leder innen 20.april 2023.