Beredskapsdagen 2022

Temaene for beredskapsdagen 2022 er trusselbildet, informasjonssikkerhet og bruk av avansert teknologi i trening og øving.

BEREDSKAPSDAGEN 2022! Vi møtes på Universitetet i Sørøst-Norge 5.mai på Campus Vestfold.

Fra kl 09.00 til ca 15.00

Målgruppen er alle i regionen som har et ansvar eller engasjement innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Dagen vil inneholde plenums- og parallellsesjoner. Dere vil møte spennende utstillere og det er satt av god tid til å møte gamle og nye kolleger.

Du vil bla møte kjente foredragsholdere som Nils -Andreas Stensønes (sjef for etterretningstjenesten), Hans Sverre Sjøvold (sjef for PST) mfl.

Påmeldingsfrist tirsdag 26. april. (Personer/representanter som ønsker og delta fra PSO må melde sin interesse til nærmeste leder innen 22.april 2022.)

Kilde: https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/kurs-og-konferanser/2022/05/beredskapsdagen-2022/