HVA ER FORSKJELLEN PÅ EN ADVOKAT OG EN JURIST?

En jurist og en advokat har den samme teoretiske bakgrunnen, som er hovedfag eller master i rettsvitenskap. For å få advokatbevilling og tittelen advokat, må man etter fullført studium ha minst to års praksis i juridisk arbeid, som fullmektig hos advokat, ved en domstol, hos påtalemyndigheten i politiet eller som universitetslærer i rettsvitenskap. I tillegg skal man ha ført tre rettssaker for en rettsinstans, vanligvis en tingrett. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som utsteder advokatbevillinger.

Hvordan gå fra jurist til advokat?
Alle advokater er jurister, men ikke alle jurister er advokater. Etter å ha fullført fem år får du tittelen jurist. For å få advokattittelen må du i tillegg ta et obligatorisk advokatkurs etter at du er ferdig med studiene. Du må samtidig ha to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig.

En jurist og advokat har altså de samme gode faglige kunnskapene, men advokaten skal i tillegg ha erfaring som fullmektig, samt prosedyreerfaring fra en domstol.