LOV TIL Å DRIVE VAKTVIRKSOMHET

Alle som vil etablere et foretak for vaktvirksomhet i Norge, trenger tillatelse fra politiet. For å få tillatelse må man søke om lov til å drive vaktvirksomhet.

Last ned søknadsskjema
Slik gjør du
 1. Les dette før du søker – vandelskrav Før du søker, må du vite om kravet om tilfredstillende vandel.
  • Vektere og andre som har oppgaver innen vakttjenester, må oppfylle kravet om tilfredstillende vandel.   
  • Kravet om tilfredsstillende vandel gjelder alle med innflytelse på virksomhetens drift. Det dreier seg om folk med roller som eier, daglig leder og styremedlemmer.
  • Politiet kan kreve en uttømmende og utvidet politiattest.
 2. Fyll ut søknadsskjema og alle vedlegg Fyll ut søknaden. Pass på at du legger ved alle vedlegg. Husk å signere søknaden før du sender den til politiet.Når du søker om tillatelse til å drive vaktvirksomhet, må du legge ved:
  • Bilder eller illustrasjoner av uniformering. Det gjelder både personell, materiell og kjøretøy. 
  • Bilder eller illustrasjoner av alle plagg i uniformen, gradmerker og logoer. Oppgi farger dersom de ikke synes på bildene eller illustrasjonene.
  • Bilder eller skisser av vekterlegitimasjon eller ID-kort. Les mer om ID-kort og legitimasjon for vektere.
  • Instruks for opplæring, godkjenning og bruk av hund. Dette gjelder kun dersom hund vil bli brukt i virksomheten.
  • Forsikringer, eventuelt begrunnet søknad om fritak.
  • Redegjørelse for sambandsløsning og betjent vaktsentral. Les mer om krav til kommunikasjonsutstyr og vaktsentral. (403 kB)
  • Attest for skatt og merverdiavgift.
 3. Send søknaden Send søknaden i posten til politidistriktet der virksomheten drives.
 4. Betal gebyret for behandling av søknaden Du får en faktura fra politidistriktet som behandler søknaden din, med et behandlingsgebyr. Søknaden blir ikke behandlet før gebyret er betalt. Vi betaler ikke gebyret tilbake selv om søknaden skulle bli avslått. Oversikt over gebyrer.
 5. Behandlingstid Hvor lang tid det tar å behandle søknaden din, avhenger av flere forhold. For eksempel hvilken type søknad det gjelder, og om søknaden og vedleggene er riktig fylt ut. Kapasiteten ved politidistriktet som behandler søknaden, spiller også inn.
Kontroll av vaktvirksomhet

Hvert år skal politiet kontrollere at virksomheten blir drevet etter lover og regler. Det skjer gjennom administrative kontroller og besøkskontroller. Det blir skrevet rapporter fra slike kontroller.

Politiet kan trekke tilbake tillatelsen til å drive vaktvirksomhet dersom driften er i strid med lov og forskrift eller øvrige krav til å drive vaktvirksomhet.

Definisjoner
Hva menes med ervervsmessig vaktvirksomhet?

Virksomhet som gjør vakttjenester mot betaling.

Hva menes med egenvakthold?

Vakttjeneste på egen privat eiendom og vakttjeneste utført av egne ansatte på statlige og kommunale eiendommer.

Hva menes med vakttjenester?

Tjenester der det ved bruk av vektere, TV-overvåking, elektronisk overvåking eller på annen måte utføres:

 • tilsyn med privat eller offentlig område
 • kontrolltjenester, ledsagertjenester eller verditransporter
 • mottak/behandling av alarmsignaler fra alarmanlegg eller utrykning etter slike signaler etter avtale
 • vakttjenesteopplæring.
Overgangsbestemmelser
Søke om tilltatelse til å uttøve vaktvirksomhet

Alle vaktforetak som per 31.12.2017 hadde tillatelse til å utføre ervervsmessig vaktvirksomhet og som ønsket å fortsette, måtte søke om ny tillatelse til å uttøve vaktvirksomhet etter nye regler fra 01.01.2018, jf. vaktvirksomhetslovens paragrafer 2 og 3.

Søknad måtte fremsettes senest 01.01.2018 til politidistriktet der virksomheten skulle utøves. Foretaket kan fortsette vaktvirksomheten inntil søknaden er avgjort, men ikke utover 01.06.2018. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 01.06.2018.

Kildereferanse: https://www.politiet.no/tjenester/vaktvirksomhet/soke-om-tillatelse/#undefined