MENINGER: RESPEKT FOR LOVENS LANGE ARM

Dette er en meningsytring, i form av ett meningsinnlegg.

Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening/holdning.

Skrevet av: Daniel Nilsen, Områdeleder og mobilvekter


Når man jobber som mobilvekter i ett av Norges største vaktselskap ferdes man mye i den daglige biltrafikken både dag, kveld og nattestid. Som mobilvekter bruker man som regel en tjenestebil med vaktselskapets logo, og bilen i seg selv gir kanskje ikke så autoritært utseende, heller ikke så stor respekt blant allmennheten forøvrig dessverre. Men en uniformert politibil derimot burde gi en viss grad av respekt, trodde jeg ihvertfall. Men så feil kan man tydeligvis ta, jeg skal forklare nærmere.

I en lengre periode har jeg ved å ferdes i biltrafikken, både i privat og arbeidsrettslige forhold, ferdet rundt om i en av Norges største byer og motorveier blitt vitne til en «ukultur» når det kommer til forbikjøringer og fartsgrenser spesielt på motorveiene som E18 og E6. I privatbilen og tjenestebilen fra jobb har jeg bilkamera eller «dashbordkamera» om du vil, og den viser seg å være meget nyttig. At flere bilister ikke holder fartsgrensene er ingen nyhet eller stor bombe akkurat. Men når bilister kjører forbi en uniformert politibil som ligger i venstre-fila i ca 140-150 km/t i 100 sonen og flere bilister henger seg på, det er ikke greit. Naturlig nok ligger den uniformerte politibilen i fartsgrensen med meg bak som nærmeste medtrafikant. Politibilen blir passert av flere bilister i stor hastighet, uten at den reagerer. Det synes at politibetjentene som sitter i bilen rister litt på hodet når de ser seg til høyere og ser flere bilister passere forbi dem i høy hastighet. Men ingen ting skjer og etterhvert så kjører politibilen av i en avkjøring. Greit nok tenker jeg, de må sikkert hatt en grunn for det siden ingen reaksjon ble utført. Skjønner jo godt at en politibil ikke kan stoppe flere bilister på en gang, men ett eksempel ved å sette på blålys og stoppe en bilist ville nok gitt oss andre bilister som holder fartsgrensen en positiv reaksjon. Det er jo også mulighet for å tilkalle assistanse av andre politibiler ved slike hendelser. Men sånn gikk det visstnok denne gang.

Overraskende nok, ca tre uker frem i tid blir jeg vitne til enda en slik hendelse, ja den er faktisk identisk med beskrivelsen ovenfor, tro det eller ei. Det burde jo ikke være mulig. Eneste forskjell er at dette er i 110-sonen på E18 mellom Oslo og Drammen. Det er heller ikke samme politibil eller betjenter, men en annen uniformert politibil. Jeg tror ikke mine egne øyne hvor lite «respekt» alt for mange egentlig har når de ser en uniformert politibil. I denne sammenhengen bryter man loven ved å overskride fartsgrensen betydelig, og den blir overskredet gang på gang av den ene bilisten etter den andre. Min personlige mening er førerkort beslag i aller høyeste grad. I likhet med forrige hendelse gjør den uniformerte politibilen heller ingen ting annet enn selv og holde fartsgrensen på stedet. Man tenker i slike tilfeller at det er ikke rart at ulykker oppstår. Jeg tenker også på den signaleffekten dette gir både de som overskrider og de lovlydige som holder fartsgrensen. For signaleffekten, ja jeg bruker det begrepet fordi jeg ikke kommer på noe bedre i farta, blir ikke akkurat respektert i positiv forstand når man kan så åpenlyst overskride loven med lovens lange arm ved sin nærmeste side.

Begge tilfellene har det vært flere andre bilister inkludert meg selv, som har blitt vitne til dette. Jeg tror også de har gjort, eller gjør seg opp noen meninger rundt dette.

Dette er jo ikke greit.