God Påske – Ta vare på hverandre

Vi befinner oss alle nå i en spesiell situasjon, noen med små og større utfordringer. Vi er i en situasjon som er uvant for oss alle, både rent praktisk og mentalt. I disse korona-tider er det viktig at alle er med på og bidra til Norgeshistoriens viktigste dugnad.
Følg med på oppdateringer fra helsemyndighetene i nyhetssendinger eller på nett. Endringer skjer raskt, også når det gjelder råd og bestemmelser fra sentralt hold. Den beste informasjonen om koronaviruset finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider fhi.no, samt på nettsiden til helsenorge.no.
I denne tiden er det spesielt viktig og bry seg om andre, og være et godt forbilde og medmenneske. Det er viktig å ha respekt for at vi mennesker er ulike og reagerer forskjellig i spesielle situasjoner som den tiden vi er inne i nå. Noen kan bli veldig engstelige, mens andre tar situasjonen med større ro. Det er også normalt å ikke få noen reaksjoner. Vær derfor ekstra oppmerksom på hverandre. Særlig viktig er det å vise hensyn og respekt til hverandre, samt og følge de retningslinjene som gjelder. Vi anbefaler det rådet som er gitt om at vi skal ta vare på hverandre, uten å ta på hverandre i denne krevende korona-tiden.

I disse tider er det ingen fasit svar, og mye står uvisst på ubestemt tid.
Men noe som er sikkert er at med tiden så vil alt bli bra igjen.

Sist, men ikke minst, ønsker vi alle sammen en God Påske, ta vare på hverandre.