Nettsiden er under systemvedlikehold og oppdatering

PSOs nettside vil i perioden desember 2019 og frem mot januar/februar 2020 være under oppdatering og vedlikehold. De fleste sider vil være tilgjengelige, med det tas forbehold om endringer i informasjon, bilder, tekst, beskrivelser m.m. i perioden. Det tas også forbehold om at det kan til tider være vanskelig å logge seg inn via intranettet. Grunnet systemvedlikehold kan nettsiden til tider være nede i kortere perioder.