Still sterkere som jobbsøker med erfaring som frivillig

Når konkurransen om jobbene er stor er det en fordel å ha erfaring som gjør at du skiller deg ut i søknadsbunken og jobbsøker-prosessen.
Det å jobbe som frivillig kan da være en smart måte å skaffe seg relevant arbeidserfaring på. Erfaring fra frivillig arbeid med relevante arbeidsoppgaver og ansvar kan virke positivt i en jobbsøkerprosess.
Det vil alltid være positivt å tilegne seg erfaring gjennom frivillig arbeid. Om det i tillegg er relevant og kompetansebyggende, med tanke på oppgavene du skal løse i en jobb, er det naturligvis veldig bra å kunne vise til, og ikke minst legge til på CV-en.

Dersom du har hatt betydelige lederroller i store frivillige prosjekter bør du også ha et eget avsnitt på CV-en som omhandler erfaring fra frivillig arbeid.
Ansettelsesprosessen for arbeidsgiver kan ofte være krevende, siden de må jobbe seg gjennom en stor søknadsbunke. Da kan tilleggskompetanse og erfaring fra frivillig arbeid og innsats være avgjørende.
Ofte er det viktigste for en potensiell arbeidsgiver å tiltrekke seg kandidater med kompetansen virksomheten trenger. Erfaring fra en vanlig jobb blir ofte vurdert som mer relevant enn frivillig arbeid, men det er mange forhold som spiller inn. Har du i tillegg erfaring fra frivillig arbeid, hvor du i stor grad styrer din egen innsats kan dette virke positivt i en jobbsøkerprosess.
Har du erfaring fra frivillig arbeid, og viser at du er engasjert og villig til å bidra samt og yte det lille ekstra, ja da har du kommet langt.

I Privat Sikkerhetsorganisasjon (PSO) finnes det flere frivillige som bruker sin fritid på å hjelpe andre. Som frivillig medlem i PSO har du muligheten til å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser.
Om du har annen jobb/yrke til vanlig, eller er student, pensjonist/uføretrygdet eller arbeidssøker som ønsker å gjøre noe positivt og meningsfylt kan man søke om å bli frivillig i PSO.
Som frivillig inngår du ikke noen langsiktig avtale, du bidrar med den innsatsen du selv ønsker og klarer, og synes du det er givende fortsetter du med det.
Privat Sikkerhetsorganisasjon er også registrert i Frivillighetsregisteret.

Det å være en del av PSO er en livsstil, og som medlem står du aldri alene.

Vurderer du melde deg som frivillig medlem i PSO, eller kanskje vite litt mer?. Kontakt oss uansett, vi vil gjerne høre fra deg!