Godkjenning av utenlandsk vekteropplæring

PSO for til tid og annen forespørsler fra utenlandske borgere, som ønsker og jobbe som vektere i Norge. 

Politidirektoratet kan godkjenne utenlandsk vekterutdanning. Med en slik godkjenning kan du utføre tjeneste på samme vilkår som norske vektere. Vilkårene for å godkjenne yrkeskvalifikasjoner fra en annen stat finnes i vaktvirksomhetsforskriften kapittel 5.

Det må søkes om å få godkjenningen. Det finnes ikke et eget skjema for en slik søknad. Politidirektoratet stiller heller ingen krav til formen på søknaden, men det må komme klart frem i brevet at du søker om godkjenning.

Du må også legge ved i søknaden:

  • dokumentasjon på utdanning
  • hvilke kurs eller fag utdanningen hadde
  • bekreftelse på at utdanningen er offentlig godkjent i den andre staten
  • dokumentasjon på egen nasjonalitet

Søknaden sender du til Politidirektoratet på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller per post.

Politidirektoratet kan kreve utligningstiltak for å godkjenne utdanningen. Det vil si at Politidirektoratet kan kreve at du får tilleggsopplæring. Det gjelder dersom den utenlandske utdanningen er vesentlig forskjellig fra utdanningen i Norge. Alle som får godkjent sin utenlandske utdanning, må uansett gjennomføre den delen av norsk utdanning som handler om introduksjon til vekterbransjen, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og norsk regelverk.

Politidirektoratet kan også kreve at du behersker språk så godt at du kan kommunisere med publikum og offentlige myndigheter. Politidirektoratet har stilt krav om at søkere må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte.

For å jobbe som vekter i Norge må du ha tilfredsstillende vandel. Du må derfor vise frem vandelsattest fra det tidligere hjemlandet ditt når du blir ansatt.

Har du bodd lenge nok i Norge, kan du vise frem en norsk vandelsattest.

Kildereferanse: https://www.politiet.no/tjenester/vaktvirksomhet