Risikovurdering – Risikoanalyse – ROS-analyse

Ofte når man snakker om en risiko, tenker vi mange ganger på tap eller skade på mennesker, miljø eller materielle verdier. Årsaken til en risiko er en uønsket hendelse. Risikoen blir altså produktet av sannsynligheten for og konsekvensen av at en uønsket hendelse skal inntreffe. I og med at risikoen er påvirket av både sannsynlighet og konsekvens, vil man aldri kunne redusere risikoen til null. Ved riktig forebygging og risikoreduserende tiltak av uønskede hendelser vil man redusere risikoen og få den ned til et akseptabelt nivå.

Risikoformel:
R = S x K (Risiko er lik sannsynlighet ganger konsekvens)

Risikoanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko.
Det finnes flere forskjellige metoder å foreta en risikoanalyse på, men vi skal beskrive de mest vanlige i henhold til Norsk Standard.

En risikoanalyse kan være en analyse eller være en del av et risikostyringsprogram.
Det brukes forskjellige metoder, avhengig av analyseobjekt mens andre ganger kan risikoen knyttes til alle mulige uønskede hendelser i et risikobilde.

Risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på tre grunnleggende spørsmål:
1. Hva kan gå galt?
2. Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer?
3. Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?

Man starter analysen med en beskrivelse av det objektet man skal analysere. Dette for å avgrense analysens omfang og for å gi en mer detaljert oversikt. Det neste trinnet i analysen er å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe på objektet. Når ønskede hendelser er definert, går man over til å vurdere sannsynligheten for at de kan inntreffe. Dette defineres ofte som en årsaksanalyse. For å få dannet et helhetlig bilde over objektets totale trusselbilde, må man sette de ulike uønskede hendelsene opp mot hverandre, gjerne ved hjelp av en skala.

Deretter kan man gå over til en konsekvensanalyse. En konsekvensanalyse består i å se på mulige konsekvenser en uønsket hendelse kan få. ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analyse betyr å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og for planlegging av tiltak for å forebygge dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå.

Sannsynlighet:
1. Svært sannsynlig
2. Sannsynlig
3. Lite sannsynlig

Betegnelser som ofte brukes er:
1. Ufarlig
2. Farlig
3. Kritisk

Det er viktig å skille mellom mennesker, miljø og materielle verdier.
Mennesker:
1. Ubetydelig skade
2. Mindre skade
3. Alvorlig skade/død

Miljø:
1. Ubetydelig skade
2. Mindre skade
3. Alvorlig skade

Materielle verdier:
1. Inntil kr 10 000.-
2. Over kr 10 000.-
3. Over kr 100 000.-

Resultatene av sannsylighets- og konsekvensanalysen settes inn i et risiko vurderingsskjema for å få en god oversikt. Dette anbefales selvfølgelig å settes opp mer detaljert en beskrevet ovenfor, gjerne i et diagram.

Beskrivelse av risiko:
En enkel oversikt over risikobildet, presenteres ofte i et risikodiagram.

Risikoen graderes i tre nivåer.

Høy risiko:
Ikke akseptabelt. Alle hendelser skal vurderes med hensyn til risikoreduserende tiltak.

Middels risiko:
Akseptabelt. En risiko som ikke må rettes umiddelbart, men man må fokusere på risikoreduserende tiltak fortløpende. Eventuelt kan det også være hensiktsmessig å gjennomføre en mer detaljert analyse.

Lav risiko:
Aksepteres uten videre. Dersom det finnes tydelig risikoreduserende tiltak bør disse likevel vurderes.

Til slutt oppsummeres analysen i en rapport hvor man tar med en handlingsplan for implementering av risikoreduserende tiltak. Tiltakene bør prioriteres da man tilstreber seg å jobbe preventivt med sikkerhet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s