Forskjellen på nødrett, nødverge og selvtekt

Som sikkerhetspersonell vil man til tider komme ut for spesielle hendelser hvor nettopp disse begrepene vil kunne ha en stor betydning.

Vet du forskjellen på nødrett, nødverge, og selvtekt?

Nødrett er en straffe frihets grunn, som i norsk rett reguleres av straffeloven §17. Paragrafen gjør en ellers straffbar handling straffe fri, dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Bestemmelsen må ikke forveksles med nødverge paragrafen i straffeloven §18, som omhandler selvforsvar.

Nødrett innebærer at en kan foreta handlinger som under normale omstendigheter vil være rettsstridig. Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Selvtekt er en rettsstridig handling for å hevde sin egen eller andres rett. Selvtekt er regulert i §19.

Nødrett innebærer at en kan foreta handlinger som under normale omstendigheter vil være rettsstridig. Dersom vilkårene for nødrett er til stede er handlingen både lovlig og straffe fri. Et eksempel på nødrett er at en må bryte opp en bildør for å redde et barn eller en hund ut av en overopphetet bil.

Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Ingen kan straffes for en handling om er foretatt i nødverge. Nødverge kan utøves både mot angrep på person eller på ting og gjenstander. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvem som eier tingen. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig.

Altså: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling. Under de betingelser som er angitt i loven, blir nødvergehandlingen ikke bare straffe fri, men også rettmessig. Eventuelle skader blir ikke å erstatte av den som forvolder skade og straff kommer ikke til anvendelse.

Selvtekt er en rettsstridig handling for å hevde sin egen eller andres rett. Sagt på en annen måte foreligger dette når noen tar seg selv til rette for å ivareta en reell eller påstått rettighet uten å gå veien om lovlige myndigheter. Mens nødverge avverger et angrep, gjenoppretter selvtekten situasjonen forut for angrepet. Grensen mellom nødverge og selvtekt kan fremstå som til dels flytende. Som utgangspunkt etter norsk rett er ikke selvtekt lovlig, rettshåndhevelse skal utøves av offentlige myndigheter, ikke private. I den nye straffeloven, som enda ikke er trådt i kraft, er selvtekt lovfestet som en straffe-frihets grunn. Et typisk eksempel på dette vil være eieren som tar tilbake eiendelene sine fra en tyv når denne påtreffes uten at politi eller myndigheter kontaktes først. Bestemmelsen bygger på den rettstilstanden som er utviklet i rettspraksis.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s